վարժ332

ա)

5607։7=801

801․7=5607

ա) 4995։9=555 ոչ

555․9ժ=4995 այո

վարժ333

ա)

42560։7=608 այո

608․70=2560 այո

վարժ335

ա)36 օր 10 ժ — 6 օր 18 ժ =35 օր 34ժ-6օր 18 ժ=29 օր 16 ժ

22ժ 30ր-4ժ 33ր =21ժ

90ր-4ժ 33ր=17ժ 57ր

17ր 5վ-6ր 45վ =10ր 20վ

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹԸ

1

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

2

Էսպես, ահավոր առյուծի նըման,
Սասմա սարերում նստած էր իշխան
Քառասուն տարի։ Քառասուն տարում
«Ա՜խ» չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում.
Բայց հիմի, երբ որ եկավ ծերացավ,
Էն անահ սիրտը ներս սողաց մի ցավ։
Սկըսավ մըտածել դյուցազուն ծերը.
— Հասել էն կյանքիս աշնան օրերը,
Շուտով սև հողին կերթամ ես գերի,
Կանցնի ծըխի պես փառքը Մըհերի,
Կանցնեն և՛ անուն, և՛ սարսափ, և՛ ահ,
Իմ անտեր ու որբ աշխարքի վըրա
Ոտի կըկանգնեն հազար քաջ ու դև…
Մի ժառանգ չունեմ՝ իմ անցման ետև
Իմ թուրը կապի, Սասուն պահպանի…
Ու միտք էր անում հըսկան ծերունի։

3

Մի օր էլ՝ էն գորշ հոնքերը կիտած
Երբ միտք էր անում, երկընքից հանկարծ
Մի հուր-հըրեղեն հայտնվեց քաջին,
Ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։
— Ողջո՜ւյն մեծազոր Սասմա հըսկային.
Քու ձենը հասավ աստծու գահին,
Ու շուտով նա քեզ մի զավակ կըտա։
Բայց լավ իմանաս, լեռների արքա,
Որ օրը որ քեզ ժառանգ է տըվել,
Էն օր կըմեռնեք քու կինն էլ, դու էլ։
— Իր կամքը լինի, ասավ Մհերը.
Մենք մահինն ենք միշտ ու մահը մերը,
Բայց որ աշխարքում ժառանգ ունենանք,
Մենք էլ նըրանով անմեռ կըմընանք։
Հըրեշտակն էստեղ ցոլացավ նորից,
Ու էս երջանիկ ավետման օրից
Երբ ինը ամիս, ինը ժամն անցավ,
Առյուծ-Մըհերը զավակ ունեցավ։
Դավիթ անվանեց իրեն կորյունին,
Կանչեց իր ախպեր Ձենով Օհանին,
Երկիրն ու որդին ավանդեց նըրան,
Ու կինն էլ, ինքն էլ էն օրը մեռան։

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
 2. Բացատրիր կյանքի աշնան օրերը, ծխի պես անցնել, ամպոտ ոտներ, հոգին ավանդել, իր կամքը լինի, զարմով դյուցազուն, անմեռ մնալ արտահայտությունները:                         կյանքում աշնան օրերին, շատ շուտ անցնել, մի հրեշտակ իջավ,հօգին ասել, իրա կամքն լինի, զարմանալովդյուցազուն, անմահ մնալ
 3. Դուրս գրիր Մհերին վերաբերող տողերն ու արտահայտությունները:                                                                                                                                                                                       Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
  Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
  Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
  Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
  Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
  Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
  Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
  Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։
 4. Ինչո՞ւ Մհերը ընդունեց «հուր-հրեղենի» առաջարկը: Կարծիքդ հիմնավորիր:                           մհերը ընդունեց հուր հրեղենի առաջարկը որովհետև ամեն երեխա իր մայրիկից և հայրիկից ամեն ինչ լավ է անում իսկ նա ուզումեր որ նա իշխեր նա նրանից լավ կ իշխեր սասունով։
 5. Մհերի անունից պատմիր այս հատվածը:                                                                                      Ես շատ ծերացա իսկ երբ ես մահանամ ովա իշխելու իմ թագավորությունով թեչե իմ թագավորությությունըս թագավորությունս ով կ պաշպանի և իջավ մի հուր հրեղեն և ասաց քո խոսքը հասավ աստտծու բայց այն օրը որ ձեր երեխան կծմվի այն որը դու էլ կինտ էլ կմահանաք և ես համաձայնեցի

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹԸ

d0b1d5b4d5b0d5a5d680d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9

1

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

2

Էսպես, ահավոր առյուծի նըման,
Սասմա սարերում նստած էր իշխան
Քառասուն տարի։ Քառասուն տարում
«Ա՜խ» չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում.
Բայց հիմի, երբ որ եկավ ծերացավ,
Էն անահ սիրտը ներս սողաց մի ցավ։
Սկըսավ մըտածել դյուցազուն ծերը.
— Հասել էն կյանքիս աշնան օրերը,
Շուտով սև հողին կերթամ ես գերի,
Կանցնի ծըխի պես փառքը Մըհերի,
Կանցնեն և՛ անուն, և՛ սարսափ, և՛ ահ,
Իմ անտեր ու որբ աշխարքի վըրա
Ոտի կըկանգնեն հազար քաջ ու դև…
Մի ժառանգ չունեմ՝ իմ անցման ետև
Իմ թուրը կապի, Սասուն պահպանի…
Ու միտք էր անում հըսկան ծերունի։

3

Մի օր էլ՝ էն գորշ հոնքերը կիտած
Երբ միտք էր անում, երկընքից հանկարծ
Մի հուր-հըրեղեն հայտնվեց քաջին,
Ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։
— Ողջո՜ւյն մեծազոր Սասմա հըսկային.
Քու ձենը հասավ աստծու գահին,
Ու շուտով նա քեզ մի զավակ կըտա։
Բայց լավ իմանաս, լեռների արքա,
Որ օրը որ քեզ ժառանգ է տըվել,
Էն օր կըմեռնեք քու կինն էլ, դու էլ։
— Իր կամքը լինի, ասավ Մհերը.
Մենք մահինն ենք միշտ ու մահը մերը,
Բայց որ աշխարքում ժառանգ ունենանք,
Մենք էլ նըրանով անմեռ կըմընանք։
Հըրեշտակն էստեղ ցոլացավ նորից,
Ու էս երջանիկ ավետման օրից
Երբ ինը ամիս, ինը ժամն անցավ,
Առյուծ-Մըհերը զավակ ունեցավ։
Դավիթ անվանեց իրեն կորյունին,
Կանչեց իր ախպեր Ձենով Օհանին,
Երկիրն ու որդին ավանդեց նըրան,
Ու կինն էլ, ինքն էլ էն օրը մեռան։

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:                                        Օհան, ավանդել, ավետում,
 2. Բացատրիր կյանքի աշնան օրերը, ծխի պես անցնել, ամպոտ ոտներ, հոգին ավանդել, իր կամքը լինի, զարմով դյուցազուն, անմեռ մնալարտահայտությունները:
 3. Դուրս գրիր Մհերին վերաբերող տողերն ու արտահայտությունները:                                                                                                                                                                                        Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
  Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
  Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
  Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
  Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
  Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
  Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
  Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։
 4. Ինչո՞ւ Մհերը ընդունեց «հուր-հրեղենի» առաջարկը: Կարծիքդ հիմնավորիր:                           Ինձ թվում է թե մհերը մտածեց, թե ամեն երեղա իր հայրիկից և մայրիկից լավն է և մհերը ուզում է որ ինքն իր գօրծը իր մահից հետօո
 5. Մհերի անունից պատմիր այս հատվածը                                                                                       Ես քայլումեի իմ սասունով և երկնքից իջավ մի հրեշտակ և ասաց քո խոսքը հասավ աստծու և ես համաձայնվեցի