Եթե ես մեծահասակ լինեի

Առաջին հերդին կփորձեի ինձ աշխատանք գտնել ես կդառնայի շինարար։ Ուզում եմ շարունակել հն հայ շինարաների գործը և պատիվը։ Հայ շինարարները հայտնի են եղել ամբողջ աշխարհում։

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2

Գունավոր   ստվարաթղթից  կտերք 6 հավասար քառակուսի։ Այդ 6  հավասար  քառակուսիները թափանցիկ  սկոչի  օգնությամբ ամրացրեք այնպես, որ  ստանաք  որևէ տարածական մարմին։  Ի՞նչ տարածական մամին կստանանք։  Պարզեք ի՞նչ մակերեսով ստվարաթուղթ եք օգտագործել այն պատրաստելու համար։

Դա պարզելու համար կատարեք հետևյալ քայլերը՝

 • Հաշվեք 1 քառակուս մակերսը։
 • Արդյունքը բազմապատկեք 6-ով։
 • Կատարեք ֆոտոշարք։

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

 • Քանոն
 • մկրատ
 • մատիտ
 • սկոչ
 • համակարգիչ
 • Թվային գործիք( ֆոտոշարքի համար)

Թեստ

1. Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 7 տասնյակ և 8 միավոր

1)478 2)4078 3)4708 4)4780։

2. Գտիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր հնգանիշ թվերի գումարը:

1) 10099 2) 10010 3) 100098 4) 99

3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 8 անգամ, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:

1) կմեծանա 8 անգամ 2) կփոքրանա 8 անգամ 3) կփոքրանա 8-ով 4) կմեծանա 8-ով 5) նույնը կմնա:

4. Գտի՛ր 9729 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 9 2) 29 3) 729 4) 0

5. 6556 > 6546 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր

թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

1) 6 2) 7 3) 8 4) 4 5) 5:

6. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով

1) 1345, 1356, 1467, 1678

2) 6976, 6965, 6854, 6010

3) 4343, 5787, 1563, 8921

4) 5257, 5563, 6739, 352

5) 8276, 8735, 3459, 9988:

7. 120 թվի 5/6 մասը կլինի

1)52 2) 144 3) 100 4) 20 5) 2

8. 64 սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի

1) 6 2) 8 3) 32 4) 16:

9. 616 * 50- 84210 ։ 70+163 արտահայտության արժեքը կլինի

1) 29434 2) 29400 3)29760 4) 29597

10. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 3 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

 

1, 8, 22, 50, 106,

11. Գրիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 5-ի, և՛ 2-ի :

9990

12. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։

28

13. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

10, 18, 26, 34, 42, 50

14. Քառակուսի հողամասի երեք կողմը շրջապատված է 48 մետր երկարություն ունեցող ցանկապատով։ Գտե՛ք հողամասի մակերեսը։

256

15. Ուղղանկյան լայնությունը 26 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը։

156

16. Արկղում կար 30 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 5/6 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

5

English

Առակների թարգմանություն․ Խնկո Ապեր

Ագռավը խեցգետին է որսում և կտուցի մեջ առած նստում ճյուղին: Խեցգետինը հարցնում է, թե ով է իրենցից ավելի կեղտոտը: Ագռավը սեղմում է կտուցը և ասում է.

-Դու:

Բայց երբ խեցգետինը հարցնում է, թե ով է իրենցից ավելի նախշունը, ագռավը բաց է անում կտուցը և ասում է.

-Ես:

Խեցգետինը վայր է ընկնում նրա կտուցից և փրկվում է:

 

_____________________________________________________________________

 

Հայրենագիտություն

ՄՀԵՐԻ ԴՈՒՌ  

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։ննննննննննննննննննննննն

Մհերի դուռը Վանա բերդի մոտ։ Ըստ ավանդության, այդտեղ փակված է աշխարհի անարդարություններից խռոված «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության վերջին հերոսը՝ Փոքր մհերը։

Եթե Թուր Կայծակի ունենայի

Ես շատ կզարմանաի և առաջին հերդին մանրամասն կիմանայի թուր կայծակի մասին։

Հետո կգնայի որսի և կբերեի միսը մանգալի մոտ որ իմ հայրիկը և ես խորոված պատրաստենք։

Ես իմ թուրը ժամանակավոր կտայի հայոց պատմության թանգարան որ ամբողջ աշխարհը  տեսնի ինչ հարուստ պատմություն ունի հայաստանը։ իսկ հետո ես կտայի թուր կայծակը մեր հայաստանի զինորներին որ սահմանը լավ պաշտպանեն։

 

Բնագիտւթյուն

 1. Արդյոք կենդանիներն ունե՞ն կառուցվածքի և կենսագործունեու­թյան առանձնահատկություններ: Որո՞նք են դրանք:                                                                             Կենդանինեի մեծ մասը ունեն շնչառության, սննդառության, բազմացման համակարգներ։     Ուտոմ են պատրաստի օրգանական  նյութեր, տեղաշարժվում են, բազմանում են,
 2. Ինչո՞ւմն է կենդանիների աճի և զարգացման առանձնահատկությունը:                                     նրանք աճում են ամբողջ մարմնով կյանքի ընթացքում, նրանք աճում են կյանքի ոչ ամբողջ ընթաց քում
 3. Կենդանիների տեղաշարժման ի՞նչ օրգաններ գիտեք:                                                                  որդերի խոզանները, շատ միջատների թևերը և ոտիկները, ձկների լողակները, թռչունների թևերը և ոտքերը, կաթ­նասունների վերջույթները տեղաշարժվելու համար են:
 4. Ինչո՞վ են սնվում կենդանիները:                                                                                                    Ուտոմ են պատրաստի օրգանական  նյութեր, խոտ, միրգ, տերևներ,

Թեստ

 

1․ Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 3-ով փոքր են հազարավորից ։

1) 4323      2) 4332                3) 4121       4) 4112

 

2․ Գտիր  ամենափոքր  քառանիշ  և  ամենամեծ  հնգանիշ  թվերի գումարը:

1) 101000

2) 100999

3) 98999

4) 10999

 

3․Ո՞ր  շարքի  բոլոր  թվերն  են  պատիկ 6-ին․

1) 4, 12, 24, 30

2) 12, 35, 42, 600, 3636

3) 24, 48, 71, 560, 1000

4) 12, 36, 180, 432

 

4․ Քանի՞ մետր է  ( 3/10 )կիլոմետրը։

1) 300                  2) 400                  3) 2500                4) 100
5․ Հավասարակողմ  եռանկյան  պարագիծը  24 սմ է: Գտիր եռանկյան կողմի  երկարությունը:

1) 6            2) 8             3) 12           4) 72

 

6․ Ընտրիր այն պատասխանը, որն  արտահայտում  է  4000 կգ-ը ցենտներներով:

1) 4 ց                   2) 40 ց                 3) 400 ց               4) 400000 ց

 

7․Ինչպե՞ս  կփոխվի  երկու  թվերի  գումարը, եթե  գումարելիներից յուրաքանչյուրը   մեծացնենք  12-ով։

1) Կմեծանա 24-ով

2) Կմեծանա 12-ով

3) Կփոքրանա 12-ով

4) Կփոքրանա 24-ով

 

8․Ընտրիր  այն  թվանշանը, որը  տեղադրելով  աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի  ճիշտ   անհավասարություն․ 7կմ 340մ > 7կմ 320մ։

1) 7            2) 8             3) 6             4) 2

 

9․Ընտրիր այն պատասխանը,  որն  արտահայտում է  2 օր 14 ժամը ժամերով․

1) 214                  2) 62          3) 38           4) 134

 

10․ Անին կարդաց 320 էջ ունեցող գրքի 3/8 մասը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալուն։

200                 2) 120                  3) 100                  4) 160

 

 

11․ Երկնիշ  թվերի  քանակը  քանիսո՞վ  է  ավել  միանիշ  թվերի քանակից:

81

 

12․ Ի՞նչ  թվանշանով  վերջացող  թիվ  պետք  է   հանել 457-ից,  որպեսզի ստացված   տարբերությունը   լինի   5-ի բազմապատիկ:

2

 

13․Թվի 1/2   մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի  մասը:

80

 

 

14․ Հաշվիր  արտահայտության  արժեքը։

305X5+36:(5X3-3)=1528

 

15․ Աստղանիշի  փոխարեն  գրիր  բաց  թողնված  թվանշանները։

 

 

 

 

 

+

5 4 2 4
9 4 6
4 5 6 0

 

 

16․Միևնույն  վայրից   տարբեր  ուղղություններով  շարժվեցին մոտոցիկլավարը   և  հեծանվորդը:  Շարժվելուց  որոշ  ժամանակ  անց նրանց  միջև  հեռավորությունը   56 կմ  էր: Որքա՞ն  ճանապարհ  էր անցել  նրանցից  յուրաքանչյուրը, եթե  մոտոցիկլավարը  անցել  էր                16 կմ-ով  ավել,  քան  հեծանվորդը:

40

 

 

17․Ուղիղ  գծով  տնկել   են 10 ծառ, յուրաքանչյուր  երկու  հարևան ծառերի  միջև  հեռավորությունը  6 մետր է:  Գտեք  երրորդ  և   յոթերորդ ծառերի  միջև  հեռավորությունը:

24

English

Fill in: my, his, her, its, our or their. Listen and check.
A: Have Cho and Eri got a robot?
B: Yes, it’s their. robot.
2 A: Look, he’s got a dog.
B: Yes, it’s his dog.
3 A: Is this Anna’s doll?
B: Yes, it’s her doll .

4 A: Look, the dog has got a ball.
B: Yes, it’s its  ball.
5 A: Has your family got a TV?
B: Yes, it’s TV our or their.
6 A: Is this your house?
B: Yes. It’s my house.
56